Posts Tagged ‘ Изолации

Откриване на течове от покриви и тераси

Некачественото изпълнение на хидроизолациите на плоските покриви и покривни тераси често довежда до поява на влага по фасадите и подпокривните помещения. Освен козметичния характер на този проблем драстично се нарушават и топлоизолационните свойства на ограждащата конструкция на сградата. Практиката е показала, че термографския анализ позволява да се локализират всички аномалии, които кореспондират с евентуално проникване на влага. Термографските доклади от подобни изследвания са изключително полезни на фирмите извършващи ремонти на хидроизолации.

Read more

Енергийно обследване на жилища – Blower door & IR Термография

Зимата наближава и е време да започнем с подготовка на жилището си за по-агресивните метеорологични условия на този сезон. Нарастването на цените на енергоносителите предполага използването на по-малко енергия за отопление и максималната оптимизация в дома ни. Хексагон-Билд предлага високо-технологични методи за диагностика на жилища и сгради и определяне на най-наложителните енергоефективни мерки за всеки конкретен случай.

Read more

Годишно Общо събрание на БАИС

Годишното Общо събрание на Българска асоциация за изолации в строителството, което се проведе на 28 април в София утвърди нелека и амбициозна програма за дейност и през настоящата година. И тази година мотото, под което се проведе най-висшия форум на асоциацията беше «Да съхраним постигнатото и да развиваме асоциацията в условията на финансова и икономическа криза!». Сред основните стратегически цели се открояват намеренията за активна дейност и търсене на подкрепа и взаимодействие с институциите за подобряване на нормативната база в строителството, за стриктен контрол по спазването й за постигане на по-високо качество. Read more