Posts Tagged ‘ херметичност

Door Fan тестове на големи складове

Тестове за въздухонепроницаемост на складове с контролирана среда:

Door fan test of fridge warehouse

На снимките са представени различни етапи от тестове на хладилни камери за голяма верига магазини в Европа и България. За момента в страната ние сме единствената фирма провеждаща тестове с контролирано налягане. За повече информация се обадете на +359 894710221.

UNDER PRESSURE – Blower door testing

“Blower door” тест на дървена къща

В България дървените къщи все още са рядкост, но все повече хора избират да живеят в тези “природни” домове. За съжаление българските фирми производителки не се справят добре с детайлите в тези постройки. Наскоро извършихме такъв тест и ето какво установихме:

Read more

Въздухонепроницаемост на панелен апартамент

Програмите за обновявне на панелните сгради в България не включват един много важен критерий при обследването – кратността на въздухообмена. Наличието на множество връзки и фуги в тези конструкции създава предпоставка за много опасни инфилтрации/ексфитрации в зоните на връзките между панелите.

Read more

Blower door тест на апартамент

Приятно гледане!

Blower door тест на каменна къща – видео

Blower door технологията дава възможност за детайлна локализация на всички зони с нежелана инфилтрация в каменните къщи. С помощта на термокамера може да се определят и бележат всички слаби места в ограждащата конструкция на сградата.
Детайлните доклади от тестовете позволяват с лекота да се херметизират въздушните течове.

Приятно гледане!

Hexagon-Build

Херметичност на хладилни складове

Студовите загуби при големите хладилни складове могат да се избегнат с технологията Blower door. Тестовете за въздухонепроницаемост позволяват да се определи количеството въздух, което преминава през ограждащата конструкция на склада и опирайки се на “добрите практики” от Европейския съюз може да пресметнат инфилтрациите от фуги в изолацията на съоръжението.

Read more

Blower door test – големи сгради

Първи тест за България на офис сграда над 10 етажа – София, Май 2012г, oборудване – RETROTEC.

Read more