IAC2 Certified – качество на въздуха

Хексагон-Билд вече е първата фирма в България с международен сертификат за обследване на качеството на въздуха в затворени помещения. Настоящата сертификация ни дава право да обследваме и събираме проби за наличието на плесени в жилищните и административни сгради. Взетите образци се обработват в специализирана лаборатория и се предоставя доклад с подробен микроскопски снимков материал на откритите видове плесени и информация за тяхното влияние върху човешкото здраве, както и методи за отстраняването  им. Наличието на повишени нива на спори и частици от плесени във въздуха, който дишаме може да доведе до алергии и дихателни заболявания. Зачестилите проблеми с некачествено изпълнение на ВиК и ОВК системи в сградите създават необходимата влажност за развитието на тези организми. Не трябва да се подценява факта, че част от плесените (т.н. черна плесен) отделят вещества наречени микотоксини, които са много опасни за хората. При наличието на симптоми за появата на плесени незабавно се свържете със сертифициран консултант!

Hexagon-Build

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.