Обследване за кражби на топлинна енергия

Хексагон-Билд ЕООД извършва детайлни обследвания на сгради за кражба на топлинна енергия. Ние разполагаме с две термокамери FLIR и сертифицирани специалисти от ITC  Stocholm, Sweden и Infared Certified™ USA. Разделителната способност на новата ни термокамера FLIR T640 е четири пъти по-голяма (640х480 пиксела) от най-добрите камери използвани от Топлофикация София или конкурентни фирми. Чрез специализиран софтуер можем да обединим отделните термограми в една цялостна панорамна на обследваната сграда.

Термографските анализи могат да установят качеството на положената топлоизолация и зоните с големи топлозагуби. Ние сме лицензиран енергиен одитор и можем да издаваме енергийни паспорти и сертификати.

Цената на тази услуга е на час – 144.00 лв/час с ДДС, която включва заснемане на фасадите на сградата и изготвяне на подробен писмен отчет с анализи на снетите термограми. Обследването отнема между 1 и 3 часа в зависимост от големината и сложността на фасадата.

Термографските експертизи могат да установят и причините за овалажняване на фасадите осбенно при панелните блокове и да се прецени кои фуги са за ремонт.

Съветваме председателите на “етажната собственост” да изберат лицензирани фирми за извършване на подобни обследвания, чиито специалисти могат да представят валиден международен сертификат по Инфрачервена термография.

Hexagon-Build

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.