Термографско обследване на фотоволтаични панели

Инфрачервената Термография е метод за визуализиране на температурното лъчение на предметите в заобикалящата ни среда. Тя позволява да се локализират за кратко време всички дефектни панели в стринговете на фотоволтаичните паркове. Термографските проверки на паркове са много полезни за инвеститорите за да проверят как се поддържа парка и дали има панели за подмяна (особенно гaранционна). Често тази информация не се предоставя в коректен вид от фирмите, които изграждат и поддържат фотоволтаични паркове.

В зависимост от монтажа на панелите обследването се извършва от към лицето или от към гърба на стринговете. Заснемането се провежда при подходящи нива на слънчевата радиация през светлата част на деня.

Резултатите от обследването се представят под формата на доклад и/или термографски видеа номерирани според стринговете и редовете. Нашият екип използва професионална техника от FLIR, която ни позволява да заснемане както термограми така и видео на стринговете във фотоволтаичните централи.

Хексагон-Билд е предпочитан партньор на чуждестранните  инвеститори в България при проверка на фотоволтаични паркове  преди продажба или въввеждане в експлоатация. Ние разполагаме с две камери и трима сертифицирани специалисти.

За повече информация относно термографска диагностика се свържете с нашия екип на този адрес.

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.