Откриване на течове от покриви и тераси

Некачественото изпълнение на хидроизолациите на плоските покриви и покривни тераси често довежда до поява на влага по фасадите и подпокривните помещения. Освен козметичния характер на този проблем драстично се нарушават и топлоизолационните свойства на ограждащата конструкция на сградата. Практиката е показала, че термографския анализ позволява да се локализират всички аномалии, които кореспондират с евентуално проникване на влага. Термографските доклади от подобни изследвания са изключително полезни на фирмите извършващи ремонти на хидроизолации.

Термограмите снети от обследването се оформят в доклад, където се посочват всички допълнително направени измервания. Термографска диагностика на покриви, тераси и фасади не се извършва през деня! Лица и фирми, които предлагат тази услуга през светлата част на деня не познават технологията и не могат да боравят с термокамера.

Добрите познания по строителна физика, използването на стандартите и добрите практики при термографски обследвания на течове в ограждащата конструкция на сградите позволяват лесно локализиране на температурните аномалии и оптимизация на разходите за ремонт.

Не наемайте фирми, които нямат сертификация за работа с термографска камера, задължително изисквайте документи за квалификация и не се доверявайте на обещания и “100% гаранция”. В областта на неразрушителната диагностика няма такова понятие като гаранция. Термографските обследвания се извършват за да улеснят работата на фирмите и лицата извършващи ремонтните работи след това и за да се избегнат излишни разходи.

За повече информация и записване на час за диагностика се свържете с нашия екип на този адрес.

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.