Преди покупка на жилище – Жилищна инспекция

Освен стандартните проверки на имоти за тежести преди покупката им в Европа и САЩ все повече се налага и услугата Жилищна инспекция или Home inspection. Преимуществото на този вид обследване е , че ни запознава подробно с физическото състояние на имота преди да направим съдбоносна “лоша” инвестиция. Скритите дефекти на имота не винаги могат да бъдат локализирани само с бърз оглед. Често собствениците на имота извършват серия от “козметични” ремонти, имащи за цел да прикрият дефекти по стените и подовете, които са причинени от влага или от нарушения в целостта на конструкцията и стените. Опитите да се маскират подобни зони са видими с термографска камера.

Най-бързия метод за проверка на жилището е термографския анализ на ограждащата конструкция и инсталационните стени. Една такава експертиза дава достаъчно информация за моментното състояние на жилището и за наличието на “подводни камъни”. Продавачите на имота и брокерите им обикновенно не са щастливи от появата на жилищен инспектор, но това е най-лесния начин да се убедите, че покупката си заслужава. Хората и фирмите, които предлагат такава услуга трябва да притежават необходимата сертификация за коректното провеждане на обследването.

Сертифицирането се извършва след полагане на десетки изпити, които обхващат всички системи изграждащи жилищните сгради, а колегите предлагащи и термографски анализ трябва да са сертифицирани термографи минимум първо ниво. Квалификацията се доказва на място с индетификационни карти,  издадени от съответните организации. Често това може да се провери на сайта на организаията, издала кавалификационната степен с проверка на списъка с членовете. Проверете в интернет за наличието на сертифицирани инспектори в близост до вашия град или страна. Проверете с каква техника разполагат и дали имат необходимата лицензия. Цените в България на подобна услуга започват от около 80лв. и достигат до над 1 000лв. в зависимост от това, колко подробна ще бъде инспекцията на имота. Оптимално платимата цена за достатъчно подробен оглед на жилището е между 100 и 300лв. По-високите стойности на услугата са свързани с експертизи, които отнемат доста време за обследване и са подходящи при покупка на големи къщи или цели сгради.

Нашият екип разполага с всички необходими сертификати за Жилищна инспекция и термографски анализи. Хексагон-Билд е и лицензиран енергиен одитор от АУЕР. За повече информация и записване на час за диагностика се свържете с нашия екип на този адрес.

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.