Blower door тест на каменни къщи

В традиционните бългаски къщи първия етаж почти винаги е направен от двоен зид камъни, който в средата си е  уплътнен с кал и глина. Тази технология е позволявала да се постигне необходимото ниво на въздухонепроницаемост и през студеното и ветровито време на годината да не се допускат големи инфилтрации (ексфилтрации).

В съвременните каменни къщи не се използва кал и глина, а варово-циментови разтвори за спойка между камъните и често се получават големи неплътности в зидовете, които нарушават микроклимата в къщата. Те могат да се локализират с Blower door тест и съответно да бъдат отстранени.

Нашият екип единствен в България извършва такива тестове и дава съответните предписания за отстраняването на неплътностите. Ние сме разработили и уникална технология за херметизация на каменните зидове, която не нарушава тяхната визия и може да се прилага от вътрешната страна на стените.

Ефективността на нашия метод се доказва с термографски снимки и  контролен Blower door тест. Технологията е приложима за нефугирана зидария от сечен камък.

За повече информация може да се свържете с нашия екип.

Hexagon-Build

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.