Blower door test – големи сгради

Първи тест за България на офис сграда над 10 етажа – София, Май 2012г, oборудване – RETROTEC.

Общо седем вентилатора – 4 на партера, 2 на покрива и един в съседно помещение, което не е свързано проходно с основната сграда. Тестван отопляем обем 23 000м3.  Blower door теста се проведе с помощта на колегите ни от SIA “IRBEST” Riga, Latvia.

Hexagon-Build

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.