Херметичност на хладилни складове

Студовите загуби при големите хладилни складове могат да се избегнат с технологията Blower door. Тестовете за въздухонепроницаемост позволяват да се определи количеството въздух, което преминава през ограждащата конструкция на склада и опирайки се на “добрите практики” от Европейския съюз може да пресметнат инфилтрациите от фуги в изолацията на съоръжението.

В помощ на Blower door технологията са и термографските камери, които позволяват при създаването на необходимото за теста подналягане детайлно да се определят зоните на нежеланите въздушни течове.

Специализираният софтуер, с който се управляват Blower door установките може да пресметне въздушните потоци и да се генерира количествен резултат от обследването за да се определи и финасовия еквивалент на нарушената изолация.

Хексагон-Билд е единствената компания в региона, която е в състояние да провежда Blower door тестове на големи сгради и складови помещения. Нашият екип разполага с необходимото оборудване за провеждане на “XXL” тестове за въздухонепроницаемост.

За повече информация се свържете с екипа ни.

Hexagon-Build Ltd.

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.