Сертифицирани имоти за продажба

Хексагон-Билд има удоволствието да предостави на своите клиенти нова услуга на пазара на недвижимите имоти в България – Move-In Certified™

MoveInCertified жилищата са предварително проверени и сертифицирани от инспектори на InterNACHI и продавачите потвърждават липсата на големи дефекти, които се нуждаят от незабавен ремонт или подмяна и няма рискове за безопасността.Докладите от инспекциите се хостват на www.FetchReport.com. Помолете Вашия агент или продавач за достъп, за да  ги видите.

MoveInCertified  обявява нова инициатива GREEN сертифициране, която ще помогне за идентифицирането на екологични домове за купувачите на и да спомогне за насърчаване на предлагането на екологично чисти жилища от продавачите.

Този сертификат е създаден чрез съвместните усилия на Международната асоциация на  дипломираните Жилищни Инспектори (InterNACHI), Международната асоциация на консултантите по вътрешна чистота на въздуха (IAC2) и MoveInCertified.com. “GREEN CERTIFIED” е удостоверение за наименование на жилища, в които се използват проектни характеристики, технологии и продукти, които:

* подобряват  енергийната ефективност;
* намаляват замърсяването на околната среда;
* осигуряват здравословен въздух;
* по-голямо удобство;
* намаляват използваната вода, опазват  природните ресурси;
* удължават на срока на експлоатация;
* намаляват  разходите за поддръжка;
* водят до по-ниски месечни разходи;
* увеличават стойността при продажба.

Зелените – сертифицирани домове са по-здравословни, по-щадящи околната среда и са икономически целесъобразни в сравнение със стандартните жилища.

Hexagon-Build Ltd.

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.