Въздухонепроницаемост на панелен апартамент

Програмите за обновявне на панелните сгради в България не включват един много важен критерий при обследването – кратността на въздухообмена. Наличието на множество връзки и фуги в тези конструкции създава предпоставка за много опасни инфилтрации/ексфитрации в зоните на връзките между панелите.

Неконтролируемото проникване на въздух в тези фуги предиква силно оросяване върху металните заварки на панелите и ускорява корозията и износването им. Липсата на следи от проникване на не означава, че няма възшни течове, които предизвикват конденз във фугите. Този процес многократно влошава микроклимата на тези жилища като създава проблеми с влажността, отоплението и плесените.

Water vapor movement.

На горепосочена схема е показан физичния процес за транспорт на влагата.

Air leakage.

http://www.nachi.org/gallery/thumbs/lrg-1851-diffusion.jpg

Дифузното преминаване на влагата през стените е показано на тeзи схеми. Наличието на допълнителни отвори (фуги) във външните стени (първата схема) многократно усилва този процес и позволява големи количества влага от въздуха да кондензира във фугите на панелите през зимните месеци. Определянето на тези зони след саниране на заварките става с помощта на Blower door тест.

Преди саниране на панелните блокове е трябва да се извърши херметизация на сглобките на панелите и да се анализира състоянието на заварките. Постояното обитание на многофамилните жилища с липсата на адекватна поддръжка значително е влошило тяхното състояние. Подмяната на дограмите херметизира допълнително жилищата и засилва преноса на въздух през сглобките на външните стени. Термографският анализ с контролирано налягане по стандарт БДС EN13187 е най-добрия метод за обследване на топлинни мостове и въздушни течове в ограждащите конструкции на сградите.

За повече информация и записване на час за диагностика се свържете с нашия екип на този адрес.

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.