Адванс Адрес и Хексагон-Билд партньори в Home Inspections

От началото на 2011 година имаме удоволствието да Ви информираме, че започваме съвместна работа  с Адванс Адрес като тази фирма ни става основен партньор в предлагането и популяризирането на Home Inspections като нова услуга за територията на България. Адванс Адрес Експертни Оценки е сред трите най-големи оценителски компании в България, работи с повече от 20 банки у нас, има мрежа от 60 оценители в 40 града и е изготвила над 25 000 оценки. Екипът на Адванс Адрес Експертни Оценки ЕООД се състои от оценители, притежаващи лицензи за оценка на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, търговски предприятия, интелектуална собственост и други активи. За Адванс работят дипломирани инженери, икономисти и юристи с богат професионален и практически опит. Те  използват международно признати и допустими по българското законодателство стандарти, прилагат професионална методология и подходи при извършването на експертни оценки. Надяваме се, че съвместната ни дейност ще помогне за популяризирането на нови методики и услуги в интерес на клиентите ни и на бизнеса като цяло. Адванс Адрес и Хексагон-Билд имат за цел да защитават инвеститорите и клиентите с помощта на професионално изготвени оценки и анализи в сферата на пазара на недвижими имоти и промишлени обекти.

От екипа на Hexagon-Build

Често задавани въпроси – Home Inspections (превод от САЩ)

Какво е инспекция на дома  (Home Inspection)?

Инспекцията на дома е пълна и систематична оценка на състоянието на една жилищна собственост. Това е завършен физически преглед на основната функционалност и цялостна сигурност на дома и неговите компоненти. Целта на този процес е да обезпечи купувачите с информация какво точно купуват преди извършване на транзакцията.

По време на инспекцията инспекторът ще оцени основите, кофража, покривите, канализацията, таванското помещение, водопроводната система, отоплението, електрическата система, камините, комините, настилката, оградите,стълбищата, верандите, задния двор, вратите, прозорците, стените, таваните, подовете, вградените уреди и всички други прикрепени компоненти.

Във всеки дом, дори и в най-новия, някои строителните дефекти ще бъдат неизбежно открити по време на инспекцията. Всички уместни сведения ще бъдат детайлно отразени в писмен доклад и отнесени към купувача. Инспекторът ще направи цялостно устно представяне на условията пред участващите в инспекцията.

Тази информация улеснява купувача да вземе разумно решение относно покупката на дома: дали да извърши транзакцията, дали да помоли продавача да извърши ремонти или да купи собствеността в заварения вид. Купувачите също могат да преценят какви ремонти и обновявания ще бъдат нужни след придобиването на собствеността, кои проблеми са първостепенни, кои не и кои условия са компромисни за сигурността на постройката.

Пълната инспекция дава възможност на купувача да избегне скъпоструващи изненади след прехвърлянето. Това е належащ компонент от добре планираната покупка. Read more

Find An Inspector

Hexagon-Build има удоволствието да съобщи на всички свои настоящи и бъдещи партньори и клиенти, че вече фигурира в списъка на InterNACHI и www.findaninspector.us за Home Inspections фирми извън територията на Сащ и Канада. Това е признание за добра практика и покриване на всички стандарти в областта на жилищните инспекции. За момента на територията на България Hexagon Build е единствената фирма за Термография и Home Inspections по международно приетите стандарти.

Hexagon Build

Термография на плоски (битумни) покриви

Термографските анализи на плоски битумни покриви са надежден метод за откриване на течове и техния произход. В света има няколко метода за анализ, но най-разпространения е ASTM C1153 стандарт от САЩ за инфрачервена инспекция на плоски покриви. Read more

Термография на електрически системи

Инфрачервената термография е един от основните методи за проверка на електрически вериги и компоненти, които са под товар и са част от промишлени и индустриални системи.  Също така ако отоплението на жилището е на ток може да се проверят линиите и връзките за прегряване и лош контакт. Всеки резултат получен от термокамерата се проверява с ампер-клещи за да се провери истинноста му. Настройката на термовизорът е от огромно значение, защото се измерват температури и на метали. Ако термографът не е запознат със спецификата на измерване на електро елементи може да бъдат допуснати големи отклонения в измерените температури. Получените резултати трябва да са максимално близки до „абсолютната температура” на измерваните обекти (термодинамичната (абсолютна) температура е една от основните величини в термодинамиката). Read more

Честита Коледа и Весела Нова Година !

„ФасадА+” се изплаща само със спечелената жилищна площ

Интелигентното решение пести енергия, докато сградата съществува

Последната редакция на Наредбата за енергийна ефективност от края на миналата година за пореден път сериозно завиши изискванията към топлоизолационната способност на елементите на ограждащите конструкции.

Новата европейска Директива

за енергийните характеристики на сградите също фокусира вниманието си върху качествата на сградната обвивка. Тя задължава страните-членки на съюза след 2020 г. да осигурят по законодателен път проектирането и изпълнението само на сгради с близко до нулевото енергийно потребление. Нашата страна разполага с по-малко от две години за въвеждането в националното ни законодателство и реалното прилагане в строителната практика на принципите на Директивата. Наредба № 7, повлияна от европейските норми и добри практики, отделя за първи път подобаващо внимание върху топлинните характеристики на сградната обвивка. Те са основният и най-мощен лост за осезаемо, дългосрочно и икономически ефективно понижаване на енергийните потребности на сградния фонд за сметка на надеждна топлинна защита и без от това да страда комфортът на обитаване.  Read more

Лиценз по Енергийна ефективност

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че от 14.10.2010г. фирма ХЕКСАГОН-БИЛД ЕООД официално е вписана в регистъра на АЕЕ  с Идентификационен № 00237 и вече може да извършва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно чл. 23 ал. 4 от Закона за енергийна ефективност и да съставя ДОКЛАД  ЗА ОЦЕНКА  НА  СЪОТВЕТСТВИЕ НА  ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ по чл. 169, ал. 1, т. 6, ал. 4 от ЗУТ, чл. 90, т.2 от Наредба № 4  и чл.4, ал.3 от Наредба№ 7. Още веднъж искаме да отбележим ,че ние разполагаме с най-модерното оборудване на FLUKE за термография и енергийна ефективност, както и единствената в България професионална инфилтрометрична врата (Blower door). Това ни дава голямо преимущество пред конкурентните фирми в областта на Енергийната ефективност. Нашият екип не прави компромиси и клиентите ни може да са сигурни в достоверността и прецизността на обследванията ни. ХЕКСАГОН-БИЛД ЕООД е една от малкото фирми със собствени термокамери и международен термографски сертификат ITC STOCKHOLM, SWEDEN.

HEXAGON-BUILD

Blower Door

Blower Door тест-системите се използват за проверка на сгради, къщи и апартаменти за въздухонепроницаемост или иначе казано Инфилтрометрия. С помощта на тази система може да се анализира сграда или жилище за наличието на отклонения от стандарта за въздухонепроницаемост за нашия географски регион. В това обследване се използват термокамера и димни трейсери (машини за дим), с които може да се установи с голяма точност откъде прониква външен въздух. Освен от дограмите, външен въздух може да прониква и през пукнатини в конструкцията на сградата, които не са видими при нормалното и обитание. Инфилтрацията  може да предизвика конденз и разрушаване на конструкцията  в тези зони. Read more

IR сертифицирани

За информация на всичките ни клиенти Hexagon Build притежава сертификат за термографски анализи  ITC Level 1. Добре е да знаете,че повечето фирми в България не са преминали такова обучение и не притежават международни сертификати. Моля изисквайте от Вашите термографски експерти валиден документ за правоспособност. В Р.България не се провежда термографско сертифициране на фирми и лица. Притежанието на подобен документ Ви дава сигурност, че Термографската експертиза (доклад), който ще получите не съдържа подвеждащи и грешни заключения.

http://www.irtraining.eu/

CERTIFICATION NO. 2010RU33N088

Hexagon Build