Posts Tagged ‘ традиционни къщи

Blower door тест на каменни къщи

В традиционните бългаски къщи първия етаж почти винаги е направен от двоен зид камъни, който в средата си е  уплътнен с кал и глина. Тази технология е позволявала да се постигне необходимото ниво на въздухонепроницаемост и през студеното и ветровито време на годината да не се допускат големи инфилтрации (ексфилтрации).

В съвременните каменни къщи не се използва кал и глина, а варово-циментови разтвори за спойка между камъните и често се получават големи неплътности в зидовете, които нарушават микроклимата в къщата. Те могат да се локализират с Blower door тест и съответно да бъдат отстранени.

Read more