Posts Tagged ‘ Blower door test, въздухонепроницаемост

Проект BUILD UP Skills EnerPro

​Предстоящи обучения:

25 септември 2017 г., 09:00 – 17:30 ч.: Въведение в пасивната и почти нулевоенергийната сграда: кратък курс за проектанти (8 часа). Цена: 50.00 лв. с ДДС. Организатор: ЕнЕфект. Лектори: д-р арх. Здравко Генчев, инж. Александър Станков, д-р Драгомир Цанев.

Програма
Регистрация

29 септември 2017 г., 13:30 – 17:30 ч.: Въздухоплътност: принципи, материали и измерване. Blower Door тестове (4 часа). Цена: 40.00 лв. с ДДС.​ Организатор: ЕнЕфект. Лектор: инж. Богомил Стефанов, Хексагон-Билд.

Програма
Регистрация

02 октомври 2017 г., 13:30 – 17:30 ч.: Механични вентилационни системи с рекуперация (4 часа). Цена: 40.00 лв. с ДДС. Организатор: ЕнЕфект. Лектор: инж. Александър Станков, сертифициран проектант на пасивни сгради.

Регистрация

5-6 октомври 2017 г., 09:00 – 17:30 ч.: Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради (Certified Passive House Tradesperson*), специалност „Сградна обвивка” по официалната програма на Институт Пасивна къща – Германия (16 часа).
​Цена: 100.00 лв. с ДДС. Организатор: ЕнЕфект. Лектори: арх. Александър Генчев, инж. Александър Станков, сертифициран проектант на пасивни сгради.

Програма
Регистрация

* При желание, завършилите курса могат да се явят на изпит ”Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради“, водещ до придобиване на международно признатия сертификат. Полагането и проверката на изпита и издаването на серфтификата за България се предлагат на цена от 100 евро, дължима към Институт Пасивна къща – Дармщат, Германия.

** Завършилите същия курс могат да получат и сертификат за придобита квалификация по част от професия при успешно завършване на допълнителен онлайн курс на обучение и полагане на тест. В този случай, цената на курса е 180 лв. с ДДС.

Заплащането на курсовете става на място в брой при започването им или по банков път по изрична договорка с организатора. Освен при изричен отказ, преминалите обучения ще бъдат записани в публично достъпен регистър на обучеи строителни специалисти със своите имена и имейл адреси, който ще бъде публикуван в интернет на адреси www.train-to-nzeb.com и www.busenerpro.com.

http://www.busenerpro.com/contacts.html

Door Fan тестове на големи складове

Тестове за въздухонепроницаемост на складове с контролирана среда:

Door fan test of fridge warehouse

На снимките са представени различни етапи от тестове на хладилни камери за голяма верига магазини в Европа и България. За момента в страната ние сме единствената фирма провеждаща тестове с контролирано налягане. За повече информация се обадете на +359 894710221.

UNDER PRESSURE – Blower door testing

“Blower door” тест на дървена къща

В България дървените къщи все още са рядкост, но все повече хора избират да живеят в тези “природни” домове. За съжаление българските фирми производителки не се справят добре с детайлите в тези постройки. Наскоро извършихме такъв тест и ето какво установихме:

Read more

Термографско обследване & Blower door тест

Термографското обследване на сгради е ефективен метод за оценка на енергийната ефективност на ограждащата конструкция, но той не позволява да се пресъздадат специфичните атмосферни условия при които се наблюдават засилване на въздушните течове през сградната обвивка.

В стандарта БДС EN13187 е записано, че термографски обследвания се провеждат при разлика в диференциалното налягане в и извън сградата не по-малко от 5Па. Това се проверява с помощта на диференциален манометър. Резултаттите от термографските обследвания се подобряват с над 60% при използването на технологията Blower door. Тя позволява на екипа провеждащ термографско обследване да предизвика и усили въздушните течове в сградната обвивка. Read more

Термография и енергийни одити

Инфрачервената термография е много полезен инструмент в ръцете на енергийните одитори и позволява да се визуализират температурните аномалии свързани с топлинни загуби от непрекъснати термо-мостове и въздушни течове.

Въпросът е как да изберете фирма, на която да се доверите?

Какво е важно да знаете:

- Фирмата или лицето предлагащо тази услуга има ли сертификат от обучение и от коя организация (няма българска такава!)?  Международно признатите сертификати позволяват тази професия да се упражнява легално в целия свят. В България в момента има около 30 сертифицирани термографа, но малка част от тях са енергийни одитори. На последната страница на доклада, който получавате от обследването трябва да има приложена валидна сертификация за извършването на термографски и енергийни анализи; Read more

Въздухонепроницаемост на панелен апартамент

Програмите за обновявне на панелните сгради в България не включват един много важен критерий при обследването – кратността на въздухообмена. Наличието на множество връзки и фуги в тези конструкции създава предпоставка за много опасни инфилтрации/ексфитрации в зоните на връзките между панелите.

Read more

Blower door тест на апартамент

Приятно гледане!

Bulgaria On Air – Пасивните къщи част I

Интересен видео материал на Bulgaria On Air за Пасивните къщи – концепция и начин на изграждане с участието на Хексагон-Билд и партньорите ни от ИГ Пасивни Сгради България.

Проектът на сградата е дело на арх. Георги Николов -АРХЕ.

Видеото можете да видите и на следния адрес.