За нас

Фирма Хексагон Билд е една от първите в България, които се занимават с Инфрачервена Термография и високотехнологични измервания в областта на строителството и промишлеността. Те се извършват с уреди на световно доказани производители като FLIR, LEICA, FLUKE, EXTECH, TRAMEX, REMS, RETROTEC и др. Ние не правим компромиси по отношение на оборудване и прецизност, тъй като основната ни задача е да защитим парите на клиентите си.

Стремежа ни е да въведем стандарти на работа в ремонтните дейности, различни от тези, които се прилагат в настоящия момент. Чрез Термографски анализ, можем да установим повечето невидими и трудно доказуеми строителни дефекти и нередности в промишлени и електрически системи и да предложим начини и методи за тяхното отстраняване с минимални средства.

Хексагон-Билд ЕООД е първата фирма в България с международен лиценз за Home Inspections. Ние сме лицензирани да обследваме сгради за Енергийна ефективност и да издаваме енергийни паспорти. Нашите специалисти могат да оптимизират климатичните и отоплителни системи на Вашите жилища и сгради. Ние можем да направим най-подробното високо-технологично обследване (Blower door test) и да изготвим изчерпателни препоръки за саниране на съществуващи сгради.

Основното преимущество на нашата е работа е оптимизация на СМР и плановите ремонти в промишлеността. Ако клиентите ни имат съмнения за състоянието на имотите си и качеството на ремонтните дейности, ние можем да предложим доклад с реалното състояние на сградата (къща,  апартамент) и да посочим най-оптималните и необходими ремонтни дейности, които предстоят да се извършат.

Държим да подчертаем, че фирма Хексагон Билд не се занимава със строителни и ремонтни дейности, а само с тяхното обследване и ние винаги сме от страната на клиентите и инвеститорите, като се стремим да Ви предпазим от некоректни изпълнители и излишни разходи!

Comment are closed.