Създаване на температурни модели с термокамера

В индустриалните процеси често се налага да се правят сложни топло-технически изчисления за топлинния товар от оборудването и съоръженията върху отоплителните и климатични системи. С помощта на термографска камера нашия екип може да създаде термичен модел на технологичното оборудване, като изчисли какво ще бъде топлинното излъчване от повърхността на машината.

Ако е необходимо при по-сложни и динамични процеси можем да заснемем и анализираме радиометрично видео, което проследява нагрева на различните механични компоненти. Read more

Откриване на течове в покриви и тераси – видео

Некачественото изпълнение на хидроизолациите на плоските покриви и покривни тераси често довежда до поява на влага по фасадите и подпокривните помещения. Освен козметичния характер на този проблем драстично се нарушават и топлоизолационните свойства на ограждащата конструкция на сградата. Практиката е показала, че термографския анализ позволява да се локализират всички аномалии, които кореспондират с евентуално проникване на влага. Термографските доклади от подобни изследвания са изключително полезни на фирмите извършващи ремонти на хидроизолации.

https://www.facebook.com/hexagonbuildinfrared

Откриване на течове с термокамера 0894710221

Един от най-често срещаните проблеми в домовете ни е появата на влажни петна по стените граничещи с мокрите помещения. Причините за образуването им обикновено са три:

- теч от водопровода (студена или топла вода);

- теч от канализацията (обикновено в пода на банята);

- нарушение на целостта на фугите на плочките (най-разпространения проблем).


https://www.facebook.com/hexagonbuildinfrared

Отоплителните инсталации също могат да са причина за овлажняване на стените и компроментиране на подовите настилки.  Диагностицирането на всички описани по-горе проблеми може да се осъществи с помощта на термокамера и капацитивни (диелектрични) влагомери. Успеваемостта на обследването зависи от познанията на термографа и качеството на използваната апаратура. Нашата практика е показала, че успяваме да открием причинителите на проблема с абсолютна или задоволителна точност в над 95% от случаите като винаги се стремим да предложим адекватен метод за отстраняването му.

Read more

InterNACHI – пет години членство!

Read more

Професионална термографска диагностика – какво означава?

Термографската диагностика вече се предлага от доста фирми и лица като услуга за откриване на потенциални проблеми в сгради и промишлени инсталации. Понятието “професионална термографска диагностика” трябва да включва следните компоненти:

Read more

“In Situ” – ASTM F2170 – дълбочиннно измерване на влага в леки бетони

Необходимостта от точни количествени резултати при измерване на влажност на бетона доведе до създаване на нов стандарт в САЩ, който вече се прилага в целия свят поради своята прецизност при отчитане на данните. “In Situ” е процедура, която измерва количествено водата в леките бетони въз основа на RH% съдържанието в дебелината на плочите.

Read more

Локализация на арматурна мрежа в бетонна плоча с георадар – GSSI StructureScan™ Mini

Кратко видео за възможностите за локализация на арматурна мрежа с новия ни георадар от водещата американска компания GSSI.

Приятно гледане!

Hexagon-Build Ltd

3D визуализация на арматурна мрежа с георадар – GSSI StructureScan™ Mini

Кратко видео за възможностите за 3D визуализиране по координатна мрежа на новия ни георадар от водещата американска компания GSSI. Приятно гледане!

Hexagon-Build Ltd

GSSI StructureScan™ Mini – георадар за строителни конструкции – новата ни придобивка

The StructureScan ™ Mini е “всичко-в-едно” устройство за анализ на бетонни конструкции. Тази портативна система  локализира арматурни пръти, тръби, обтегачи, джобове и празни в бетона като може да се използва за определяне на дебелината на бетонната плоча в реално време.
StructureScan Mini безопасно открива на метални и неметални елементи в бетона на дълбочина 50 см. Системата включва автоматична целева идентификационна маркировка за улеснение на оператора. Устройството също така изчислява дълбочината на целта и автоматично регулира скалата за дълбочина.

ТЕРМОГРАФИЯ НА СГРАДИ

Инфрачервената термография е метод за визуализация на топлинните вълни излъчвани или отразявани от заобикалящата ни среда. Термографията позволява да се правят бързи анализи на еднофамилни къщи, жилищни и офис сгради за наличието на температурни аномалии свързани с със следните проблеми:

Оценка на състоянието на сградите преди саниране:

Read more